Home
Contact
Sitemap

 

 

Een website van:

Peter Markensteijn    

Ervaringsfuik

Ik heb vele jaren ervaring met gebiedsontwikkeling. Eerst als projectmanager voor alle activiteiten van een ingenieursbureau binnen een gebiedsontwikkeling, en dat zijn er nogal wat. Daarna als programmamanager voor alle civieltechnische zaken vanuit een opdrachtgever en vervolgens als eindverantwoordelijk projectmanager aan opdrachtgeverkant. Gebiedsontwikkeling is een heel mooi metier om in actief te zijn. Je ziet het aan het eindresultaat vaak niet af, maar gebiedsontwikkeling is zeer complex. Er zijn heel veel actoren actief en die hebben niet allemaal dezelfde belangen en maar al te vaak tegenstrijdige belangen. Een rechtlijnige planning heeft weinig zin, al vormt zo’n planning doorgaans ondanks alles wel de basis.
Er is sprake van veel processen die wel te plannen zijn, maar die zich eigenlijk niet laten plannen. De aankoop van gronden en de verkoopsnelheid van woningen zijn daar voorbeelden van. Je kan bepalen wanneer je bepaalde grond nodig hebt, maar het hangt van de houding van de eigenaar af of er voor die tijd ook echt uit te komen is. En die verkoopsnelheid van woningen… ?
Tja. De woningverkoop.
In 2008 begon de crisis. De woningverkoop kwam knarsend tot stilstand. “Ach,” was de heersende mening, “dat hebben we vaker meegemaakt. Eén, hooguit twee jaar, en dan trekt het weer aan.” Een waarheid als een koe. Tot dan toe. Nu weten we beter. De crisis duurt al zes jaar en de woningverkoop zoals die was, is voorlopig nog lang niet geëvenaard. Dat zal nog wel even duren, als er al sprake zal zijn van een terugkeer.
Grondexploitaties sloegen om van enigszins positief naar zwaar negatief doordat de huizenmarkt instortte. Dat leverde een ongemakkelijk gevoel op, met de vraag; hebben we het wel goed aangepakt en was het mogelijk te voorkomen geweest? Met de kennis van toen hebben we het niet echt verkeerd gedaan, achteraf kan je stellen dat het wel anders had gekund.
Iedereen handelde op basis van eigen en andermans ervaring. Er was sprake van groot optimisme.  De gemeenteraad waar ik mee te maken had was uiterst opportunistisch. De enige die aan “onze” gebiedsontwikkeling verdient is de projectontwikkelaar, was een mening. Grondeigenaren meenden dat ze bij verkoop van hun bezit nog veel meer geld zouden hebben moeten vangen dan ze al deden.
En intussen: veel gemeenten zitten met de gebakken peren, projectontwikkelaars hebben hun personeelsbestand gedecimeerd. Iedereen leidt al jaren zwaar verlies. Projectontwikkelaars gingen failliet, gemeenten staan soms aan de rand van de financiële afgrond.

Ervaring is een rijk bezit. Maar, als er iets fundamenteel verandert is het een slechte raadgever. Door ons is meestal pas achteraf vast te stellen dat een verandering fundamenteel was. En dan is het te laat. Je ervaring heeft je al de verkeerde kant op gestuurd.

Een waarschuwing? Ja, dit is een waarschuwing. Wat niet wil zeggen, dat we bij een volgende fundamentele verandering, die opnieuw anders zal zijn dan wat we al hebben meegemaakt, niet weer door onze ervaring de verkeerde kant opgestuurd zullen blijken te zijn.

12 juli 2014, Berkel en Rodenrijs

 

Leiderschap en management:

Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Projectmanagementsite
website met allerlei informatie over projectmatig werken

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.


Copyright © 2008-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved.
Herzien/Revised: 12 oktober 2014